Systém termoizolačného a protiplesňového náteru

Termoizolačný náter zbaví steny vlhnutia a tepelných mostov

> Vlhnú vám steny?

> Pozorujete na stenách tvorbu plesní?

> Cítite pri kontakte so stenou nepríjemný chlad?

Chcete sa zbaviť tepelných mostov?

Tieto problémy účinne rieši ETERNAL IN Thermo.

Obmedzte vlhnutie stien

Teplý vzduch do seba pohltí oveľa viac vlhkosti ako vzduch studený. Jedná sa o základný fyzikálny jav zodpovedný za vznik dažďa, snehu, hmly, námra­zy na stromoch či zahmlievanie skiel v studenom aute. Prejavuje sa tiež vo vnútri našich domovov. Ak presiahne vlhkosť vzduchu vo vnútri miestnos­ti určitú hranicu, začne sa táto vlhkosť zrážať na najchladnejších miestach. Najčastejšie môžeme pozorovať zrážanie na orosených sklách okien, bežne sa vlhkosť zráža na povrchu nadokenných prekladov alebo v studených rohoch miestností. Zvýšením povrchovej teploty stien pomocou náteru ETERNAL IN Thermo takému zrážaniu vlhkosti zabránite.

Odstráňte príčiny vzniku plesní

Plesne a huby rastú vo vlhkom prostredí. Mykotoxiny produkované hubami a plesňami sú viac alebo menej toxické, patria medzi silné alergény a mnohé z nich sú dokonca rakovinotvorné. Vo výtrusoch a spórach sa tieto látky do­stávajú do ovzdušia. Povrch stien napadnutý hubami aj plesňami nie je preto len estetickým nedostatkom, ale predstavuje vážne zdravotné riziko. Náter farbou ETERNAL IN Thermo zabraňuje vlhnutiu stien a vytvára tak podmien­ky, pri ktorých huby a plesne nerastú. Odstraňuje teda príčinu vzniku plesní, nie plesne samotné. Na miestach ošetrených termoizolačným náterom sa plesne a huby neudržia.

Jasne viditeľné studené kúty miestností z pohľadu termokamery,

ideálne mies­to na plošnú aplikáciu farby ETERNAL IN Thermo.

Zbavte sa tepelných mostov a studených miest

Tepelné mosty sú miesta v konštrukcii, ktoré vplyvom nedostatočnej tepel­nej izolácie odvádzajú vnútorné teplo do vonkajšieho prostredia viac než iné časti domu alebo bytu. Ich povrchová teplota je až o niekoľko stupňov nižšia ako teplota okolitých stien. Najčastejšie to sú severné steny, štíty, nadokenné betónové preklady, rohy miestností alebo nezateplené stropy. Najlepšie sú tieto miesta vidieť pomocou špeciálnej termokamery. Naozaj výrazné tepel­né mosty spoznáme ľahko aj bez špeciálnych meracích prístrojov. Na najchladnejších mies­tach vplyvom konden­zácie dochádza k vlhnu­tiu stien a tvorbe plesní, z iných miest na nás dý­cha len nepríjemný chlad. Aby sme však skutočne odstránili, alebo aspoň výrazne zmiernili účinky te­pelných mostov pomocou termoizolačného náteru, tak je potrebné nanášať ETERNAL IN Thermo len na plochu týchto tepelných mostov, alebo natrieť len studené miesta s miernym presahom. Len tak dosiahnete rovnomerné rozloženie teploty na ploche a dlhodobo zabránite zrážaniu vlhkosti.

Ako to celé funguje?

ETERNAL IN Thermo je naplnený špeciálnym tepelne izolačným plnivom, tvoreným mikroskopickými dutými sklenenými guľôčkami, obsahujúcimi veľmi zriedený vzduch. Mikroguľôčku si môžeme predstaviť ako mydlovú bublinku s veľmi tenkou stenou. Sklenený povrch guľôčok výborne odráža teplo. Veľmi zriedený vzduch vo vnútri guľôčok zasa veľmi dobre tepelne izoluje. Farba naplnená týmito guľôčkami vytvára podobnú štruktúru ako penový polystyrén. Je potrebné zdôrazniť, že sa pohybujeme v mikrosve­te. Rozmery guľôčok dosahujú veľkosti 50–100 tisícin milimetra, ktoré plá­vajú rozptýlené v náterovej hmote a až po odparení vody (vyschnutí farby) k sebe tesne priľahnú a vytvoria potrebnú izolačnú vrstvu. Čím je táto vrstva hrubšia, tým obsahuje viac izolačných mikroguľôčok a tým vyšší je izolačný efekt.

Najväčšie guľôčky dosahujú priemeru 100 μm. Fotografia urobená elektróno­vým mikroskopom.

Princíp fungovania náteru ETERNAL IN Thermo

ETERNAL IN Thermo po nanesení na stenu. V tejto fáze plavú mikroguľôčky v náterovej hmote.

ETERNAL IN Thermo po uschnutí. Guľôčky pevne doliehajú jedna k druhej, a tým tvoria bariéru proti prestupu tepla.

Hi–tech náter, na ktorom plesne a baktérie nevyrastú

> Chcete steny navždy zbaviť plesní a baktérii?

> Hľadáte farbu, na ktorej nikdy nevyrastú?

> Povrch, ktorý sa sám dezinfikuje?

 Požadujete maximálne účinné riešenie?

Nepodceňujte svoj zdravý domov!

Zvoľte ETERNAL IN steril.

Odveký zápas človeka s plesňami a baktériami je nikdy nekončiaci proces. Tak, ako dokážeme vyvíjať účinné látky na ich vyhubenie, rovnako rých­lo nachádzajú mikroorganizmy proti týmto prípravkom obranu. Baktérie a plesne si po čase obstarajú odolný kabát a stávajú sa rezistentnými. Mikroorganizmy mutujú, menia sa, objavujú sa úplne nové druhy, ktoré v danom podnebnom pásme skôr neexistovali. V tomto boji je potrebné neustále vyvíjať nové a nové prípravky. Čo fungovalo dobre v minulosti, dnes môže byť celkom neúčinné. AŽ DOTERAZ!

Čo predstavuje ETERNAL IN steril?

Úplne novú, revolučnú technológiu v boji proti plesniam a baktériám. Far­ba po zaschnutí vytvára povrch, ktorý sa sám dezinfikuje. Na stenách oše­trených touto maliarskou farbou plesne a baktérie jednoducho nerastú. Hlavným prínosom je, že jeho protiplesňový účinok sa v čase neznižuje. Je trvalý, a to po celú dobu životnosti náteru.

Ako vlastne funguje?

Každý mikroorganizmus (plesne, kvasinky, huby, baktérie) má bunkovú stenu, ktorá mu dáva tvar a drží ho celistvý. Rozdiel tlaku vo vnútri a vonku bunky môže dosahovať až 15 atmosfér! Súčasťou bunkovej steny sú ióny. Náter funguje na báze iontomeniča, ktorý v mieste dotyku bunky s povr­chom farby narušuje bunečnú stenu. Týmto dôjde k zoslabeniu steny do tej miery, že vysoký vnútorný tlak spôsobí jej pretrhnutie a následnú smrť bunky. Pre lepšiu názornosť si predstavte situáciu, keď sa nafúknutého ba­lóniku dotknete zapálenou cigaretou. Čím viac je stena balóniku v danom mieste oslabovaná, tým rýchlejšie bude balónik náchylnejší k prasknutiu. A s bunkou je to rovnaké. Vďaka jednoduchému princípu, založenom na mechanickej práci, má prípravok obrovský rozsah účinnosti. Proti tomuto spôsobu likvidácie sa bunka mikroorgamizmu nemôže vôbec brániť. Ne­môže si vybudovať odolnosť. Prípravok nevstupuje do metabolizmu bun­ky, ale spôsobuje jej samodeštrukciu. ETERNAL IN steril nerozlišuje bunky mikroorganizmov a nemilosrdne ich likviduje vo svojej podstate. Proces likvidácie buniek je čisto dotyková záležitosť. Nejedná sa však len o pasívne vyčkávanie. Významne mu napomáha opačný náboj náteru, ktorý k sebe bunkovú membránu fyzicky priťahuje. Všetko navyše funguje len pre špe­cifický mikrosvet. Nedochádza k reťazeniu reakcie, preto obavy z rozkladu ľudských buniek, napr. pri obliatí, nie sú vôbec na mieste.


Kde všade nájde uplatnenie?

Vďaka svojmu zloženiu a štruktúre trvalo potlačuje nielen rast plesní, a to aj rezistentných typov, ale aj širokého spektra baktérii a kvasiniek. Pomáha zvyšovať sterilitu interiérov. V prostredí, kde je farba aplikovaná sa preukázateľne znižuje chorobnosť. Výrazne uľaví alergikom a astmatikom. Náter je vhodný predovšetkým na miesta s vysokou vlhkosťou a s nedo­statočným vetraním. Najviac sú zasiahnuté kúpeľne, špajze, pivnice, tech­nické miestnosti, práčovne, sušiarne, garáže. Široké uplatnenie nachádza v miestach zasiahnu­tých povodňami. Pri te­pelných mostoch, kde hrozí zrážanie vzdušnej vlhkosti na stenách a s tým spojený výskyt ples­ní, je vhodné kombino­vať ETERNAL IN steril vždy s termoizolačným náterom ETERNAL IN Thermo.

Farlesk s.r.o., Mierová 228, Bratislava 82105, 0243191190, objednavky@eternalshop.sk
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info