Systém termoizolačného a protiplesňového náteru

Termoizolačný náter zbaví steny vlhnutia a tepelných mostov

> Vlhnú vám steny?

> Pozorujete na stenách tvorbu plesní?

> Cítite pri kontakte so stenou nepríjemný chlad?

> Chcete sa zbaviť tepelných mostov?

Tieto problémy účinne rieši ETERNAL IN Thermo.

Obmedzte vlhnutie stien

Teplý vzduch do seba pohltí oveľa viac vlhkosti ako vzduch studený. Jedná sa o základný fyzikálny jav zodpovedný za vznik dažďa, snehu, hmly, námra­zy na stromoch či zahmlievanie skiel v studenom aute. Prejavuje sa tiež vo vnútri našich domovov. Ak presiahne vlhkosť vzduchu vo vnútri miestnos­ti určitú hranicu, začne sa táto vlhkosť zrážať na najchladnejších miestach. Najčastejšie môžeme pozorovať zrážanie na orosených sklách okien, bežne sa vlhkosť zráža na povrchu nadokenných prekladov alebo v studených rohoch miestností. Zvýšením povrchovej teploty stien pomocou náteru ETERNAL IN Thermo takému zrážaniu vlhkosti zabránite.

Odstráňte príčiny vzniku plesní

Plesne a huby rastú vo vlhkom prostredí. Mykotoxiny produkované hubami a plesňami sú viac alebo menej toxické, patria medzi silné alergény a mnohé z nich sú dokonca rakovinotvorné. Vo výtrusoch a spórach sa tieto látky do­stávajú do ovzdušia. Povrch stien napadnutý hubami aj plesňami nie je preto len estetickým nedostatkom, ale predstavuje vážne zdravotné riziko. Náter farbou ETERNAL IN Thermo zabraňuje vlhnutiu stien a vytvára tak podmien­ky, pri ktorých huby a plesne nerastú. Odstraňuje teda príčinu vzniku plesní, nie plesne samotné. Na miestach ošetrených termoizolačným náterom sa plesne a huby neudržia.

Jasne viditeľné studené kúty miestností z pohľadu termokamery,

ideálne mies­to na plošnú aplikáciu farby ETERNAL IN Thermo.

Zbavte sa tepelných mostov a studených miest

Tepelné mosty sú miesta v konštrukcii, ktoré vplyvom nedostatočnej tepel­nej izolácie odvádzajú vnútorné teplo do vonkajšieho prostredia viac než iné časti domu alebo bytu. Ich povrchová teplota je až o niekoľko stupňov nižšia ako teplota okolitých stien. Najčastejšie to sú severné steny, štíty, nadokenné betónové preklady, rohy miestností alebo nezateplené stropy. Najlepšie sú tieto miesta vidieť pomocou špeciálnej termokamery. Naozaj výrazné tepel­né mosty spoznáme ľahko aj bez špeciálnych meracích prístrojov. Na najchladnejších mies­tach vplyvom konden­zácie dochádza k vlhnu­tiu stien a tvorbe plesní, z iných miest na nás dý­cha len nepríjemný chlad. Aby sme však skutočne odstránili, alebo aspoň výrazne zmiernili účinky te­pelných mostov pomocou termoizolačného náteru, tak je potrebné nanášať ETERNAL IN Thermo len na plochu týchto tepelných mostov, alebo natrieť len studené miesta s miernym presahom. Len tak dosiahnete rovnomerné rozloženie teploty na ploche a dlhodobo zabránite zrážaniu vlhkosti.

Ako to celé funguje?

ETERNAL IN Thermo je naplnený špeciálnym tepelne izolačným plnivom, tvoreným mikroskopickými dutými sklenenými guľôčkami, obsahujúcimi veľmi zriedený vzduch. Mikroguľôčku si môžeme predstaviť ako mydlovú bublinku s veľmi tenkou stenou. Sklenený povrch guľôčok výborne odráža teplo. Veľmi zriedený vzduch vo vnútri guľôčok zasa veľmi dobre tepelne izoluje. Farba naplnená týmito guľôčkami vytvára podobnú štruktúru ako penový polystyrén. Je potrebné zdôrazniť, že sa pohybujeme v mikrosve­te. Rozmery guľôčok dosahujú veľkosti 50–100 tisícin milimetra, ktoré plá­vajú rozptýlené v náterovej hmote a až po odparení vody (vyschnutí farby) k sebe tesne priľahnú a vytvoria potrebnú izolačnú vrstvu. Čím je táto vrstva hrubšia, tým obsahuje viac izolačných mikroguľôčok a tým vyšší je izolačný efekt.

Najväčšie guľôčky dosahujú priemeru 100 μm. Fotografia urobená elektróno­vým mikroskopom.

Princíp fungovania náteru ETERNAL IN Thermo